Aanbieding!

Pakket Dag van de stilgeboren baby

 27,00 inclusief BTW

In Nederland  zijn jaarlijks 180.000 zwangerschappen waar 1 op de 5 vrouwen een miskraam krijgt en 7,7 vrouwen op de 1.000 vrouwen krijgt te maken met een stilgeboorte. Het vermoeden is dat de cijfers in werkelijkheid hoger liggen, want niet elke miskraam wordt gemeld bij een huisarts of verloskundige.

Dit pakket bevat het boek: Stilgeboren en de opnames van de interviews.